0944 146 039
Banner 1010px Banner 1010px 2 Banner 1010px 3

Tin tức

Tin tức - khẩu trang y tế thảo ngọc

  • Bệnh Dịch Ebola là gì? Bệnh Dịch Ebola là gì? 24/03/2015
    Bệnh dịch Ebola là bệnh do virus gây ra với các triệu chứng ban đầu như sốt đột ngột, cơ thể suy yếu trầm trọng, đau cơ và đau cổ…