0944 146 039
Banner 1010px Banner 1010px 2 Banner 1010px 3

Bảng giá

Bảng giá - khẩu trang y tế thảo ngọc

BẢNG GIÁ BÁN LẺ
Khẩu trang  y tế 3 lớp Medicare kháng khuẩn 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 3 lớp Medicare 5 màu 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 4 lớp Medicare 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 3 lớp Face mask 0đ / hộp
BẢNG GIÁ BÁN SỈ
Khẩu trang  y tế 3 lớp Medicare kháng khuẩn 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 3 lớp Medicare 5 màu 0đ / hộp
Khẩu trang 4 lớp Medicare 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 3 lớp Face mask
0đ / hộp
BẢNG GIÁ DÀNH CHO ĐẠI LÝ
Khẩu trang  y tế 3 lớp Medicare kháng khuẩn 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 3 lớp Medicare 5 màu
0đ / hộp
Khẩu trang y tế 4 lớp Medicare 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 3 lớp Face mask
0đ / hộp
BẢNG GIÁ ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
Khẩu trang  y tế 3 lớp Medicare kháng khuẩn 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 3 lớp Medicare 5 màu 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 4 lớp Medicare 0đ / hộp
Khẩu trang y tế 3 lớp Face mask 0đ / hộp